Csepeli Evangélikus Egyházközség
 
1%

1%

 
Menü
Csepeli Evangélikus Egyházközség
Archívum
Lelkészi jelentések
Lelkészi jelentés 2010
 

Lelkészi jelentés 2010

Lelkészi jelentés a 2010-es évről

Lelkészi jelentés a 2010-es évről

 

Az elmúlt esztendőért is méltán adunk hálát Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki megőrzött és megáldott minket minden dolgunkban.

A lelkészi szolgálat tekintetében a következőket sorolom föl:

Kazuális szolgálatok: Keresztelő 27 Esküv 1 Temetés 18

Ökumenikus szolgálatok:

1.      Egyetemes imahét:                                         Január 18-24.

2.      Trianon emlékmű avatása                               Június 5. Béke téri római kat. templom

3.      Baptista lelkész iktatása                                 Június 20. Baptista imaház

4.      Reformáció hét:                                             Október 25-31.

5.      Reggeli áhitat:                                                Október 12. Központi református templom (Csepeli Önkormányzat újonnan választott Képviselőtestülete részvételével)

6.      Jótékonysági koncerten fiatalokkal éneklés  Okt. 17.Béke téri r.k. templom

7.      Csepeli Lelkészkör 20 éves                            November 7. Központi református templom

8.      Havi rendszeres részvétel a Cspeli Lelkészkör ülésein

Testvérgyülekezeti kapcsolathoz tartozó szolgálatok:

1.      Finn vendégek fogadása a Helsinki-Alppila Gyülekezetből            Május 24-26. Orgonakoncert Pünkösd Hétfőn a templomban

2.      Testvérgyülekezeti találkozó Finnországban; Alppila-Juankoski     Aug. 14-22.

3.      Beszámoló a finn útról szeretetvendégségen a templomban                        Okt. 10.

4.      Finn csoport Juankoskiból, szeretetvendésgég a templomban         Okt. 18-19.

Egyéb szolgálatok:

1.      Havi rendszerességgel istentisztelet az Arany alkony idősek otthonában

2.      Havi rendszerességgel istentisztelet a Tapló u.-i idősek otthonában

3.      Havi rendszerességgel részvétel a Budai Ev. Egyházmegye lelkész értekezletein, melyek közül a januári és decemberi alkalomra igehirdetési előkészítőt írtam.

4.      Országos Munkaprogramba éves ifjúsági munkaprogram elkészítése

5.      Egyházkerületi Missziói Nap                                    Május 15. Salgótarján

6.      Egyházkerületi lelkésztalálkozó                                Aug. 27-28. Mátraháza

7.      Reggeli áhitat                                                                        Okt. 11. Üllői út 24. Egyházi Iroda

8.      Keresztelő Felsőpetényben                                                   Okt. 24.

9.      MTV felvételek (Templomunk, Hajnali gondolatok)           Nov. 24. és Dec. 30.

10.  Adventi gyertyagyújtás a POHI-nál                                     Dec. 19.

Gyülekezeti szolgálatok:

1.      A szokásos rendben megtartottam a vasár-és ünnepnapi istentiszteleteket.

2.      Heti rendszerességgel tartottam a fital felnőttek bibliaóráját

3.      Szeptembertől heti rendszerességgel tartottam gyermekbibliaórát és konfirmációi órát

4.      Az elmúlt év során négy felnőttet készítettem fel keresztségre és konfrmációra

5.      Heti rendszerességgel tartottam a templomi hivatalos órákat

6.      Gyülekezeti napot szerveztem a Rákóczi Kerti Civil Házban          Dec. 12.

7.      Az év folyamán mintegy harminc alkalommal voltam családlátogatáson

A lelkészi teendők mellett elláttam a templomkert és a parókia kert gondozását. Alkalmat teremtettem ideiglenes szegénykonyha felállítására a templomkertben. Gondoskodtam a hóeltakarításról, részt vettem a templomi padok festésében és elvégeztem a templomkerítés lábazatának karbantartó festését. Október 16-án megtörtént a templomi padfűtés beszerelése, melyet finn és helyi önkormányzati segélyből vásároltunk. A munkát a Magyarok Szövetségének két áldozatkész tagja végezte el gratis. Kérem jelentésem szíves tudomásul vételét.                                                      S D G                        Zólyomi Mátyás lelkész

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster