Csepeli Evangélikus Egyházközség
 
1%

1%

 
Menü
Csepeli Evangélikus Egyházközség
Archívum
Körlevelek
Körlevél
 

Körlevél

Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, s nem is a puszta felől támad a felmagasztalás; hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal! 75. Zsoltár 7-8.vers Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és Urunktól, a Jézus Krisztustól!

Húsvét közeledtével szeretettel köszöntöm a Testvéreket! Kívánom, hogy a Feltámadott Úr Jézus Krisztus gyógyító ereje járjon át szívet, testet, lelket minden családban! Hála Istennek, hogy újra van lehetőségünk körlevelet küldeni evangélikus testvéreinknek. A tavalyi évben költségkímélés végett tartózkodtunk ettől. Sokak szeretetének és áldozatkészségének köszönhetően a nyolcvanadik templomszentelési évfordulóra be tudtuk fejezni a belső felújítást is. Köszönjük a kedves testvérek adományait és imádságait! Kérjük Istent, hogy indítson mind többeket a vasárnapi templomlátogatásra. Szolgáljunk együtt jelenlétünkkel, imádságunkkal, éneklésünkel hétről hétre azÚrnak! Újuljunk a lelki templom értelmében is!

Sokan kérdik manapság: Honnan várhatunk segítséget? Kitől hallunk igaz szót? Ki irányítja lépteinket biztos útra? Hogyan kaphatunk békességet? Mi éleszti föl reménységünket? Anyagi, társadalmi, lelki bizonytalanságunk növekedésével talán jobban átérezzük Isten utáni sóvárgásunkat. Szívből imádkozunk. Valóságos segítséget várunk. Lepergett életünket is más megvilágításban látjuk. Talán irányváltást is szükségesnek tartunk, elhagyva rosszat, keresve a jó lehetőségeit. Jézus Krisztus segít nekünk, hogy életünk egésze értelmes Isten szolgálattá legyen. Ahogy a fenti igében a zsoltár írja; nem várhatunk megoldást sehonnan, csak Istentől. Ez igaz a személyes és közösségi életünkre is. Egyén, gyülekezet, magyarság számára nincs más út, mint megszólítani a Szabadítót, Jézus Krisztust. Ő képes megtisztítani a szívet és az életet attól, amitől oly sokan boldogtalanok, reménytelenek, dühösek, céltalanok. Neki van hatalma elvenni a bűneinket. Meg tud tisztítani, meg tud áldani egyéni és közösségi életünkben, ha kérjük őt. Kit kérhetnénk rajta kívül? Nincs más Szabadító! Szívünk vágyát egy jobb élet után formáljuk szavakká, imádsággá, amellyel a Megváltót szólítjuk meg! Kérjünk a magunk számára, szeretteink számára, minden embertársunk számára egy Jézustól megtisztított, új életet. Lehet, hogy nem sok emberrel beszélhetünk erről, de sokakért imádkozhatunk. Sőt önmagunkért is! Minden nap. Vegyük komolyan, hogy Jézus meghallgat! Minden lépésünket, amit az ő akarata szerint teszünk, megáldja. Nem kritizálja a hibáinkat, hanem segít kijavítani azokat. Nem ítélkezik a kifogásolható gondolataink vagy tetteink miatt, hanem segít változni és változtatni. Mi vár ránk? Mi lesz a sorsunk? Jézus Krisztus a jövőnk. Dönthetünk így. Nem kell különféle csillag-, kártya-, és egyéb jóslatokból kiolvasni a jövőt. Lehet kérni, hogy az Úr vezessen szüntelen. Ebben az életben, de az örökkévalóság útján. Lehetünk közömbösek vagy elutasítóak Isten hívásával szemben, de nem magunknak ártunk ezzel a leginkább? Jézus türelmes szeretettel vár minket! Neki minden ember fontos. Közeledjetek az Istenhez és közeledni fog hozzátok!

Szeretettel hívogatunk gyülekezeti alkalmainkra: Minden vasárnap fél 10-kor családi istentiszteletet tartunk, ahova kis gyermekekkel is lehet jönni, fél 11-kor istentisztelet. Minden csütörtökön este 6-kor bibliaórát tartunk, minden pénteken este fél 7-kor fiatal felnőttek bibliaóráját tartjuk. Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!

Minden kedves testvérünk életére Isten áldását kérem!

Tisztelettel és szeretettel

Zólyomi Mátyás lelkész

Társoldalak
Körlevél, 2009. május
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster