Csepeli Evangélikus Egyházközség
 
1%

1%

 
Menü
Csepeli Evangélikus Egyházközség
Archívum
Körlevelek
Körlevél, 2009. május
 

Körlevél, 2009. május

Kegyelem nékünk és békesség Istentől a mi Atyánktól és a Jézus Krisztustól!

Pünkösd ünnepének közeledtével szeretettel köszöntöm Csepeli Evangélikus Gyülekezetünk tagjait. Hálát adok Istennek, hogy az elmúlt időszakban gyülekezetünket gondviselő szeretetében megőrizte, sok tekintetben gyarapította. A tavalyi esztendő áldott alkalma volt a nyári testvérgyülekezeti találkozó, amelyen erdélyi és finnországi testvéreinket láthattuk vendégül. A lelkipásztorokkal történt egyeztetés után úgy döntöttünk, hogy találkozóinkat ezentúl két évente rendezzük, mert így jobban elő tudjuk készíteni és nagyobb létszámmal tarthatjuk azokat. Finn testvéreink adományukkal hozzájárultak templomunk belső felújításához is. Köszönet érte! November 16-án ünnepeltük templomunk felszentelésének 80. évfordulóját. Az istentiszteleten megköszöntük Istennek megtartó kegyelmét és azt, hogy az elmúlt hat esztendőben gyülekezetünk temploma kívül-belül megújulhatott. Ugyancsak köszönetet mondtunk a kerületi önkormányzat megjelent képviselőinek: Tóth Mihály polgármester úrnak és másoknak, a gyülekezetnek éveken át juttatott komoly támogatásért. Dr Fabiny Tamás, egyházkerületünk püspöke igehirdetésében szólt arról, hogy időnkből szánjunk többet Istenre, mert lelkünk csak így találhat megnyugvást és békességet zaklatott világunkban. A lelki épülés, csendesség, megnyugvás helye lehet, legyen továbbra is a csepeli evangélikus templom! Ezzel a reménységgel tekintünk előre. Kérjük Isten Szentlelkét, hogy erősítse, gazdagítsa gyülekezetünket hitben és lélekszámban egyaránt!

Mostani körlevelünkben megragadom az alkalmat és hálás köszönetet mondok gyülekezetünk tagjainak. Azoknak az áldozatkész testvéreknek, akik az elmúlt esztendőkben vállukon viselték a közösség mindennapi, és a templomfelújítás rendkívüli anyagi terheit.

Közösségünk az egykori templomépítés idején sem volt jómódú és az adakozók most sem a feleslegükből, hanem szerény megtakarításukból, nehezen megkeresett forintjaikból hoztak komoly áldozatot. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt. Minden adomány bizonyságtétel volt, hogy reménységgel tekintünk előre és vágyunk arra, hogy csepeli evangélikus gyülekezetünknek legyen jövője. Szívünkben a Miatyánk kérése: A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! Amikor ezt írom, eszembe jut másik három kérés is: Szenteltessék meg a Te neved! Jöjjön el a Te országod! Legyen meg a Te akaratod! Szívünk és életünk megjobbulását célozza ez a három kérés. Vasárnaponként időt szánva Istenre és a magunk lelki növekedésére, jöjjünk össze az istentiszteleten, hogy együtt kérve a kegyelmet személyes, és közösségi életünk áldást kaphasson. Minden jó Istentől származik. Nélküle megüresedik, céltalanná és önzővé válik életünk. Általa azonban megújulhatunk a szeretetben és így ismét örömünket találhatjuk sok mindenben. Ennek a pozitív lelki elmozdulásnak kínál teret és módot a templom. Keressük a békességet Istennél, és megtaláljuk! Keressük a szeretetet egymás testvéri szívében, és megtaláljuk! Keressük és építsük a közösséget a gyülekezetben, és nem leszünk magányosak! Helyezzük gyermekeinket Isten oltalmába és tanítsuk őket az igére, és boldogok lesznek! A gyülekezet - mint nevében is benne van - akkor tölti be hivatását, ha összegyülekezik. Keressétek az Urat! - mondja a Biblia. Jézus pedig így biztat: Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott leszek közöttük. És; Ha ketten vagy hárman egy akarattal kérnek valamit az Atyától az én nevemben, kérésük teljesülni fog! Ilyen csodálatos ígéreteink vannak! Több múlik rajtunk, mint gondolnánk. A templom felújítása után építsük immár a lelki házat, a gyülekezetet is, a magunk odaszánásával, a Szentlélek bátorítására. Erre emlékeztessen mindnyájunkat a Szentlélek ajándékozásának ünnepe, a Pünkösd!

Szeretettel és tisztelettel

Csepelen, 2009. május 14-én Zólyomi Mátyás lelkész

Elérhetőségeink: Levélcím: 1215 Budapest

Katona J. u. 35. Tel.: 278-28-48,

0630-511-8483,

E-mail: csepel@lutheran.hu

Bankszámlaszám: 11721026-20001474

Gyülekezetünk működési költségeire szánt adományára nagy szükségünk van, hálásan köszönjük!

Társoldalak
Körlevél
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster