Csepeli Evangélikus Egyházközség
 
1%

1%

 
Menü
Csepeli Evangélikus Egyházközség
Archívum
2008
Tavaszi hírlevél, 2008
 

Tavaszi hírlevél, 2008

Kedves Testvéreink! Kedves Barátaink!

Pünkösd ünnepén szeretettel köszöntöm gyülekezetünk tagjait! Ezen a tavaszon most van alkalmam körlevelet küldeni, melyben szeretnék beszámolni a mögöttünk elmaradó hónapokról és az előttünk álló időszakról. Templomunk az elmúlt esztendőben szép új külsőt kapott. Most a benti munkákra fordítjuk a figyelmet. Új, korszerű, mozgássérültek számára is használható vizesblokk kerül kialakításra, amelynek munkálatai május végére befejeződnek. Mezősi Eszter testvérünk szép színes Luther-rózsás körablakot készített a templom oltára mögé és folyamatban van az elülső félköríves ablak elkészítése is. Idén végre sikerül megcsináltatnunk a toronygallér tetőzetét, amely évtizedek óta beázott és emiatt a karzat mennyezet erősen megrongálódott. Reméljük, hogy a hibát végérvényesen sikerül elhárítani. A munkálatokhoz a pénzt a Budai Egyházmegye, finn testvéreink és a Csepeli Önkormányzat biztosította. Azért írok erről ilyen bőven, mert templomunk felszentelésének jövöre lesz a 80 éves évfordulója. Addig szeretném, ha a belső felújítás is megtörténhetne, ami festést és új kőburkolat lerakását jelenti.Addig még másfél év van hátra. Isten segítségével remélem megbírkózunk ezzel is, mint ahogy eddig is megtapasztalhattuk a Gondviselő áldását. Gyülekezetünk élete szerény fejlődést mutat. A felnőtt ifjúság egyre aktívabban vesz részt programszervezésben, egyéb munkákban. Luzsinszki Anita hűséges munkatársam a vasárnap reggeli családi istentiszteleteken. Az ifjúsággal tartalmas, lelkileg is építő hétvégét töltöttünk el a balatonszárszói egyházi missziói központban. Néhány hete gyönyörü orgonakoncertet hallgathattunk kántorunk, Székács László előadásában. Örültem, hogy ennek 43 hallgatója volt, ami csepeli viszonylatban igen jónak mondható. Tervezünk egy gyülekezeti szeretetvendégséget, amire mindenkit nagy szeretettel hívogatunk. Időpontja junius 2.-a, helyszíne a Katona J. u. 35. sz. alatti lelkészlakás kertje. Rossz idő esetén egy héttel később tartjuk. Jó lenne, ha az egymással való találkozás alkalmát a testvéri közösség erősítését látnánk benne. Jöjjünk el minél többen! Ősszel tervezzük a fogyatékkal élők napját. Testi-szellemi fogyatékos testvéreink számára szeretnénk ezzel örömet szerezni. E program szervezője leányom, Anna, aki már évek óta ebben a szolgálatban dolgozik és Kertai Judit testvérünk.

Bár ebben az évben nem volt konfirmáció, de remélem jövőre sikerül összegyűjteni a gyerekeket. Felnőtt testvéreink közül jelenleg négyen készülnek konfirmációra, keresztelőre. A gyülekezetünkben megkeresztelt gyermekek szüleinek különösen is szívére helyezem a keresztelőn tett fogadalmukat, hogy gyermekeiket hitben fogják nevelni. Aki teheti látogassa a családi istentiszteleteket vasárnap fél 10-kor. Akinek erre nincs lehetősége ne feledkezzen meg az imádságról és a Biblia megismertetéséről családi körben! Ebben az évben Erdélyben találkozik a négy testvérgyülekezet: Helsinki-Alppila, Juankoski, Bácsfalu és Csepel. Augusztus 1-7. tart a találkozó. Egyelőre 20-an készülünk az útra, öt autóval. Még egy autós csoport csatlakozhat hozzánk négy fővel. Aki szeretne jönni, kérem jelezze a fejlécben megadott címen vagy e-mailben. Nagy szeretettel várnak minket erdélyi evangélikus testvéreink. Pünkösd a Szentlélek kitöltésének és az egyház születésének ünnepe! Örömmel és Isten iránti hálával mondhatom, hogy csepeli gyülekezetünk ujjászületőben van. Hálás vagyok minden testvérért, aki vasárnaponként az ige hallgatására és a közösség gyakorlására látogatja az istentiszteleteket, de sok hely van még a templompadokban. Újuljunk meg az istentiszteletre járás tekintetében is. Jézus hív és vár minket. Ő hűséges hozzánk, szeretetben hordozza életünket és örökéletünket, mutassuk meg mi is iránta való szeretetünket azzal hogy keressük a vele és az egymással való közösséget. Legyen életünk mozgatóereje a szeretet és a megbocsátás! Hálával köszönöm meg a gyülekezet működési költségére szánt adományokat és továbbra is kérem, hogy mindenki erejéhez mérten vegye ki részét az egyházfenntartás terhéből. Köszönöm és kérem imádságaikat! Ha valaki szolgálatot kér, bátran keressen ! Életükre Isten gazdag áldását kérem! Szeretettel és tisztelettel Zólyomi Mátyás lelkész

Társoldalak
Felébredtek kórusa Finnországból
Nők világ imanapja
80 éves a csepeli evangélikus templom
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster