Csepeli Evangélikus Egyházközség
 
1%

1%

 
Menü
Csepeli Evangélikus Egyházközség
Igehirdetések, írások
Egyebek
Isten igéje
 

Isten igéje

Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. (Zsid 4,12)

Istennek háromféle igéje van: Írott, hirdetett és a testté lett Ige.A Zsidó levél szavait mindháromra vonatkozóan szabad értenünk.Az írott ige nemcsak bölcsességet, ismereteket, emlékeket tartalmaz, hanem olvasása által megnyitja a szívet az igazság előtt. Nem véletlenül teszik tiltólistára a Bibliát, akik hitünk ellenségei. Pontosan tudják, hogy milyen hatalom az. A meghasonlott szívű emberek pedig - a maguk vesztére - megkérdőjelezik a leírt igét, mintha az nem volna a Szent Lélektől ihletett. Jézus bátran idézi a Szent Írást. Hozzátesz, de el nem vesz belőle. A hirdetett ige révén jutunk megtérésre és születünk ujjá. Így volt ez az első gyülekezet idején, de így van ma is. Isten Lelke együtt munkálkodik a hirdetett igével. Ez a hirdetett ige pedig nem más, mint a testté lett Igéről szóló prédikáció. A keresztről szóló beszéd. Ebben van bűneink bocsánata, ez ad örök életet, ezáltal tölt be minket a Szent Lélek. Meglehet bolondságnak tűnik sokaknak, de aki részesült benne, az tudja, hogy életnek forrása. Minden lét-szomjúságunk csillapítója, örömünk és boldogságunk, drága kincsünk, melyet el nem vehet tőlünk senki. Az eredeti szöveg szerint: Élet az Isten igéje és energia! Erőforrás, prosperitás ebben az életben és az eljövendőben. Valóban "örök kincsünk"! (EÉK 286)

Légy áldott, amikor felnyitod a Bibliát, hogy maga Isten szóljon hozzád annak lapjairól! Legyen áldott az igehirdető, akinek szavát hallgatod! Teljen meg Szent Lélekkel, hogy általa megtérésben és újjászületésben legyen részed és reád is leszálljon a Lélek! Mindenek felett legyen áldott az Isten Fia, a testté lett Ige, akié minden dicsőség itt és odaát, most és mindörökké!

2020. jún. 24.

Társoldalak
Don’t worry! Ne morgolódj!
EXPRESSZ TEOLÓGIA KICSIKNEK
Útmutató
Ima
Csend
Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit!
Nem akarom továbbá, testvéreim, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük...
Mert előbb minden felnőtt gyerek volt. (De csak kevesen emlékeznek rá.)
Imádság
Sing unto him, sing praises unto him, speak ye of all his marvellous works.
IFJ. VIZI ISTVÁN: TÉGY MINDENT ISTEN KEZÉBE
Áldottak, akik koldusai a Szellemnek, mert a mennyek királyi uralmában részesülnek. Mt 5,3.
Cseri Kálmán: A Magvető példázata
Adventi Töprengés
Hajnali gondolatok
Igehirdetés
Igemagyarázat
Vers az anyákról
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster