Csepeli Evangélikus Egyházközség
 
1%

1%

 
Menü
Csepeli Evangélikus Egyházközség
Igehirdetések, írások
Egyebek
Ima
 

Ima

Köszönjük Jézusunk, hogy alázatos királyként jöttél a világba, hogy szolgálatban mutasd meg Isten irántunk való szeretetét. Segítsd meg egyházadat, hogy az alázat és szolgálat útján járjon és kiábrázolódjon rajta a te arcod! Őrizz meg minket attól, hogy dicsőségre és gazdagságra törekedjünk!

Adj belátást abban, hogy a földi javak és a világ elismerése csak akadályt jelent abban, hogy hitelesen tanúskodjunk rólad. Utad akkor is a kereszt felé tartott, amikor a sokaság éljenzett. Ne engedd felednünk, hogy a te utad a miénk is! Ne lássunk semmi rendkívülit abban, hogy magunkra maradunk, ellenünk fordulnak, megaláznak, bolondnak néznek, amikor a tőled tanult szeretet útján járunk. Áldunk téged, hogy ebben ismerhettük fel az életünk értelmét!

Őrizz meg minket attól, hogy különleges elbánást igényeljünk magunknak azért, mert önfeláldozóan, erkölcsösen és becsületesen élünk. Szabadíts meg az indulatosságtól és keserűségtől, amikor környezetünkben az emberek elutasítják és kigúnyolják a nyilvánvaló igazságot.

Kérünk a világ népeiért! Adj békét a mi időnkben! Csillapítsd az indulatokat és ösztönözd a népeket arra, hogy megosszák egymással javaikat és igazságosabb világot építsenek! Amikor idegenekre nézünk akkor se feledjük az igét: Egymást magatoknál különbnek tartsátok!

Add, hogy személyes életünket, magyar hazánkat is áthassa ez a gondolat. Értesd meg velünk, hogy egymás megbecsülése által magunk is épülünk emberségünkben!

Adj bölcsességet népünk és az egyház vezetőinek, hogy szolgálatukat hűséggel betöltsék!

Kérünk a betegekért és a haldoklókért! A kilátástalan szegénységben és bűnökben vergődőkért!

Köszönjük, hogy gondviselő jóságodat tudhatjuk a világ, és személyes életünk mögött. Ámen

2020. ápr. 21.

Társoldalak
Don’t worry! Ne morgolódj!
EXPRESSZ TEOLÓGIA KICSIKNEK
Útmutató
Csend
Isten igéje
Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit!
Nem akarom továbbá, testvéreim, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük...
Mert előbb minden felnőtt gyerek volt. (De csak kevesen emlékeznek rá.)
Imádság
Sing unto him, sing praises unto him, speak ye of all his marvellous works.
IFJ. VIZI ISTVÁN: TÉGY MINDENT ISTEN KEZÉBE
Áldottak, akik koldusai a Szellemnek, mert a mennyek királyi uralmában részesülnek. Mt 5,3.
Cseri Kálmán: A Magvető példázata
Adventi Töprengés
Hajnali gondolatok
Igehirdetés
Igemagyarázat
Vers az anyákról
 
Képek

Ima
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster