Csepeli Evangélikus Egyházközség
 
1%

1%

 
Menü
Csepeli Evangélikus Egyházközség
Igehirdetések, írások
80 éves a csepeli evangélikus templom
 

80 éves a csepeli evangélikus templom

Hála Isten iránt Köszönet az áldozatkészségért és jóakaratért

80 éves a csepeli evangélikus templom

2008. november

Kezdődő gazdasági világválság idején, az I. világháborúban kivérzett Magyarország egy kicsiny településén, ami akkor még nem volt része a fővárosnak, Felvidékről ide menekült hitoktató lelkész templomépítésre bátorította falujának híveit. Így kezdődött a csepeli evangélikus templom története - mint egy mese. 1926-ban rakták le a templom alapkövét. 1928. november 11-én szentelte fel azt Raffay Sándor evangélikus püspök.

A gyülekezet megszervezésében elévülhetetlen érdeme volt Oláh Károly lelkipásztornak, aki a nehéz időkben tartotta a lelket az emberekben. Fáradhatatlanul szolgált. Néhány évvel a templom építésének kezdete előtt még csak 15 evangélikus jött össze egy magánháznál istentiszteletre. A templom megépülése után rohamosan nőtt a gyülekezet lélekszáma. A sziget falvaiból is sokan ide jártak. Hamarosan közelítették az ezret.

A csepeli evangélikus templomot Vojtka József okleveles építészmérnök tervezte. Ezért fizetséget nem kért. Az első oltárképet Clauder Margit festette, ajándékba. Jézust ábrázolja, tanítványaival, amint az aratásra érett búzamezőn sétál. Önkéntelenül eszünkbe jut Jézus szava tanítványaihoz: "Emeljétek fel a szemeteket, mert a mezők fehérek az aratásra". Igen. Ezt látta, álmodta meg az egykori kis közösség lelkészével együtt, amikor belefogott a nagy munkába. Sokfelől érkezett segítség. A soltvadkerti testvérektől az egyetemes egyházon át egészen Weiss Manfred egykori csepeli gyártulajdonosig. Utóbbi üzemeiben készültek a templom vaskeretes ablakai, a vasbetonszerkezethez tartozó tartóelemek és a szép csengésű, hazánkban a harmadik legnagyobb acél harang. Az összefogás mellett a csepeli hívek vállaltak erőn felüli áldozatot. Voltak családok, amelyek bankkölcsönt vettek fel, hogy jelentősebb összeget adhassanak az építkezéshez. Sokan szinte belerokkantak anyagilag ebbe az áldozatba. Éppen ezekben az években ment végleg tönkre a korona, mint fizetőeszköz. Egyik napról a másikra semmit sem ért a pénz, egészen a pengő bevezetéséig.

A templom tervezett formájával az akkori építési hatóság nem volt kibékülve. Nem akarták engedélyezni az asszimmetrikus homlokzatot. A gyülekezet azonban ragaszkodott Vojtka tervéhez. Hauschild Emil akkori gyülekezeti felügyelő elhitette a hatósággal, hogy a templomnak két tornya lesz és így rendben lesz a szimmetria. Amikor aztán elkészült az épület és kifogást emeltek hiányolva a másik tornyot, közölték, hogy arra nem maradt pénz, azért lett végül is csak egy. Hát pénz valóban nem maradt, csak nagy adósság, amit évtizedeken keresztül kellett törleszteni. A gyülekezet azonban szépen gyarapodott. Idővel szolgálati lakást is épített lelkészének. Szolgált itt Várady Lajos, később budavári esperes, Galáth György az elkötelezett evangéliumhirdető, évtizedeken át Mezősy György az evangélikus országos hetilapnak sokáig főszerkesztője és mások. Segédlelkészek és lelkészek.

A történelem sok viharában meggyengült és létszámában is jócskán megfogyatkozott csepeli evangélikussság a nyolcvanas években finn testvér gyülekezetek komoly támogatásával felújíttatta templomát. Húsz esztendő elteltével ismét szükségessé vált egy nagyobb renoválás. Közösségünk az elmúlt hat esztendőben nagy áldozatvállalással véghezvitte ezt a munkát a templom felszentelésének 80. évfordulójára. Az Evangélikus Országos Egyház, a Budai Egyházmegye, a Fővárosi és a Csepeli Önkormányzat hathatós anyagi támogatásának köszönhetően a csepeli sétálóutca lezárásaként ismét szép ékköve, műemlékekben, védett épületekben nem bővelekedő városrészünknek az evangélikus templom. Aki ajtaján belép, belül is megszépült, rendezett istentiszteleti hellyel találkozik. Hálásak vagyunk Istennnek, és Isten után sok segítő, jó szándékú embernek hogy minden elkészülhetett. Hálánkat november 16-án a fél tizenegykor kezdődő istentiszteleten szeretnénk imába foglalni. Ezen az istentiszteleten Fabiny Tamás az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdeti majd az igét, akinek édesapját e templomban avatták egykor lelkésszé. Ünepi alkalmunkra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A csepeli evangélikus gyülekezet nevében; Zólyomi Mátyás, lelkész

Társoldalak
Igehírdetések
Napi igék
Legutóbbi körlevél
Igék
A csepeli templom története
Raffay Sándor püspök avató beszéde (részlet)
Egyebek
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster