Csepeli Evangélikus Egyházközség
 
1%

1%

 
Menü
Csepeli Evangélikus Egyházközség
Igehirdetések, írások
Raffay Sándor püspök avató beszéde (részlet)
 

Raffay Sándor püspök avató beszéde (részlet)

Raffay Sándor püspök avató beszéde (részlet)

„Lelkem őszinte örömével jelentem meg az Istennek ez új hajlékában, hogy azt az Isten áldásának kérésével gyönyörűséges hivatására felszenteljem. Örül a lelkem, mert ez a templom igazán az, aminek az Úr házát az ótestamentum nevezi: a bizonyságtétel sátora. Bizonyságtétel sátora ez, nemcsak, ha az emberekre gondolunk, hanem ha az Istenre nézünk is. Mert ebbe a templomba és ennek a templomnak a köveibe bele van építve az emberek lelkének minden értéke és az Isten megsegítő kegyelmének minden gazdagsága.

Én hallom ezeknek a köveknek a beszédét ezen örvendező napnak fényénél és látom az emberi léleknek rejtett ábrázatát. És ezek a kövek beszélni fognak akkor is, mikor majd az itteni emberek mind elnémultak már, beszélni fognak arról, hogy voltak itt és vannak Csepelen, akik a Krisztus lelkével megértik egymást, felveszik egymás gondját, kiöntik egymásra szívük szeretetét. Beszélni fognak a kövek arról, hogy voltak itt, akik kettéharapták verejtékesen megszolgált, szűkös kenyerüket, hogy az egyik darabját visszaadják áldozatul az Úrnak, aki nekik a munkára erőt és áldást adott.

Ezek a kövek azonban nemcsak az emberekről beszélnek, hanem beszélnek a minden kegyelem és áldás örök istenéről is. Beszélnek arról, hogyan tudja a jóságos Isten megsegíteni a benne bízókat. Hiszen a csepeli hívek seregét pár éve még senki sem látta, még senki sem vette észre, még senki sem tudta róla, hogy van-e hite és van-e hitében egyházfenntartó és egyházépítő erő. És most íme, megdicsőült rajta az Úrnak ama mondása, hogy az erőtlenekben mutatja meg az Ő hatalmas erejét és a kicsinyekben dicsőíti meg az Ő nagyságát. Ez a templom a bizonyságtétel sátora az Isten mellett, akiben érdemes bízni, aki megsegíti a benne bízókat, akinek érdemes szolgálni, mert erejét és dicsőségét megosztja azokkal, akik Őt szeretik. „

Társoldalak
Igehírdetések
Napi igék
Legutóbbi körlevél
Igék
A csepeli templom története
80 éves a csepeli evangélikus templom
Egyebek
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster