Csepeli Evangélikus Egyházközség
 
1%

1%

 
Menü
Csepeli Evangélikus Egyházközség
Igehirdetések, írások
Igehírdetések
Napi igék
Legutóbbi körlevél
Igék
A csepeli templom története
Raffay Sándor püspök avató beszéde (részlet)
80 éves a csepeli evangélikus templom
Egyebek
 

Igehirdetések, írások

Jézus pedig hangos szóval ezt mondta: Aki hisz énbennem, az nem énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem; és aki engem lát, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben. Jn 12,44.

Az a jó, ha hitünk Jézusra irányul. Ő az ajtó, melyen át Istenhez jutunk. Ezt tagadták meg egykor a zsidók. És azóta is.

Utóbb az egyházban is elhalványult Jézus jelentősége. Emberek – szentek, pápa, Szűz Mária – felé fordult a figyelem. A Reformáció fókuszált újra Jézusra és a zavaros, homályos, félelmetes istenképet kiélesítette. Manapság a prédikációk többsége inkább az emberről szól, nem Jézusról. Pedig, ha Jézusról elterelődik a figyelmünk, az nem pusztán fogalmi kérdés. Gyakran halljuk: Mindegy, hogy miben (kiben) hiszünk, csak a hit fontos. Azt olvassuk azonban az Újszövetségben, hogy nem mindegy. Jézus az, aki összeköt minket Istennel. Jézustól kaphatjuk meg Isten ajándékait: bűnbocsánatot, Szent Szellemet, örök életet. Jézus által lehetünk Isten gyermekeivé és isteni természet részeseivé. Ha valaki szeretne Istennel találkozni, akkor ma is Jézushoz kell fordulnia.

Nincs általános istenhit, csak konkrét; Jézus-hit van. Még mindig valljuk, hogy nincs más Isten. Benne jelent meg Isten a világban. Csak általa kapunk hiteles információt. Csak általa lehet átélni Isten valóságát. Jézuson kívül legjobb esetben is csak babona van. Rosszabb esetben démonitás.

Jézus nem csak történelmi személy. Él ő! Sőt ő az élő, mert ő maga az élet. Igazi életet tőle kaphatunk: Isten erejét, értelmét. Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van. (1Kor 2,16.) Jézus szól hozzánk a Szent Lélek, a Szent Szellem által. Mikor eljön az igazságnak Lelke, engem dicsőít majd. (Jn 16,13.) Minden azon múlik, hogy neki adunk-e igazat? Benne bízunk-e az életre és az örök életre tartozó dolgokban? Jézus a sarokkő, de próbaköve is a hitnek.

Kit szólítasz meg, amikor imádkozol? Aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.(Rm 10,13.) És nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene megtartatnunk.(Apcsel 4,12.) Nincs tehát más név, csak Jézus neve. Neked is szól a kérdés: Hiszel-e te az Isten Fiában? (Jn 9,35.) Olyan jó megszólítani az élő Jézus Krisztust! Az nem pusztába kiáltott szó. Ő válaszol. Új tapasztalásra tehetsz szert, ami túlmutat az emberen. Mennyei erő mutatkozik benne. (Olvasd még: Lk 10,17. ApCsel 3,16. ApCsel 4,10. ApCsel4,30. ApCsel 10,43. Róma1,5. 1Kor 6,11.)

Csepel, 2022. július 31.

Társoldalak
Állandó alkalmaink
Aktuális
Közelmúlt eseményei
Archívum
Elérhetőség
Egyéb
 
Képek

Illusztráció
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster