Csepeli Evangélikus Egyházközség
 
1%

1%

 
Menü
Csepeli Evangélikus Egyházközség
Igehirdetések, írások
Igehírdetések
Napi igék
Legutóbbi körlevél
Igék
A csepeli templom története
Raffay Sándor püspök avató beszéde (részlet)
80 éves a csepeli evangélikus templom
Egyebek
 

Igehirdetések, írások

Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők... János 15.

Jézus Krisztus tesz bennünket keresztyénné. Ő a forrás, ő a szőlőtő. Az emberi gondolkodás Istenről alapvetően hibás. Ősi pogány képzetek kísértenek. Ókori vallások. Jól megférnek az egyházak gyakorlatával, mert olyan dolgokat tanítanak, amelyek az emberek számára könnyen elfogadhatóak, ugyanakkor Jézus Krisztushoz semmi közük. Torzulás ez, ami már az egyház történetének korai szakaszában megjelent. Részben a zsidó vallási felfogás tovább élése, ami megfertőzte az első gyülekezeteket, részben a pogány (egyiptomi, görög, római) vallások csendes beszivárgása. Az emberek figyelme lassanként elfordult Jézusról. Máig probléma ez. Időtlen fontosságú a szőlőtő példázata! Keresztyénnek ugyanis csak azt lehet nevezni, ami belőle fakad.

Mi a különbség Jézus vallása és a megfertőzött vallás között?

  1. A megfertőzött vallás azt tanítja, hogy Isten a jókat megjutalmazza, a rosszakat pedig megbünteti a földi életben és az örökkévalóságban. Minden ókori erkölcsi alapú vallás ezt tanította. Ez olyan gondolat, amivel mindenki egyetért. Jézus azonban nem illik bele ebbe a képbe, hiszen ő a „bűnösök barátja”. A ráció számára ez igazságtalan és elfogadhatatlan!
  2. Az Jézus nélküli vallás azt tanítja, hogy az ember képes önmagát megjavítani. Különböző lelki gyakorlatok, kegyesség, imádság, egyházi szertartások végzése, jótékonykodás kivívja Isten elismerését, jutalmat ad érte itt és majd az örökkévalóságban. Ezt vallották az egykori farizeusok, de hasonlót tanított az ókori vallások többsége is. Ezzel szemben Jézus azt mondja, hogy „senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam”. Itt úgy van, hogy „nélkülem semmit sem cselekedhettek”. Ez azt jelenti, hogy az ember soha nem lesz méltó. Jézus személye a kulcs, ami nyitja az Istenhez vezető ajtó zárját.
  3. Az ókori ember háza tele volt bálványkákkal. Egy az egészségnek, egy a termékenységnek, egy a démonok ellen stb. De ember is lehet bálvány. A hamis vallás szerint vannak olyan emberek, akik jobbak másoknál és ezzel kiemelkednek. Ők amolyan kisistenek. Mária és a szentek imádata is innen jön. De egy rabbi, indiai guru, vagy a pápa tisztelete is megteszi. Az emberek babonás tisztelettel tekintenek gyakran a papokra is. Ez az élet nem a szőlőtőből sarjad. Jézussal már nem számol, holott ő világosan kijelenti: „Én vagyok”.
  4. A Jézus nélküli vallás a félelemre épít. Eszerint Isten fenyegetést jelent az ember számára. A gondolat az ókori zsidó, és az ősi pogány vallásokban is megtalálható. Az egyház gyakran mint Isten fenyegető ujja jelenik meg a világ előtt. Csábító, de hamis szerep. Jézus így szól: „nem azért jöttem, hogy elkárhoztassam a világot, hanem, hogy megmentsem”.
  5. A Jézus nélküli vallás ítélkező. Szembefordítja egymással az embereket. Az ítélkezés szüli az elnyomást, az erőszakot és a háborút. „A cél szentesíti azt eszközt” elvével mindenféle kegyetlenségnek, hazugságnak és erőszaknak teret enged. Jézus azt mondja: „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!” Soha, sehol, semmiért, senkit. Nem annak van az ideje.
  6. A Jézus nélküli vallás megnyomorítja a lelket. Nem teszi lehetővé, hogy az ember őszintén beszéljen önmagáról, mert mindig arra kell gondolnia, hogy mivé kellene lennie és nem mondhatja el, hogy mi is van vele valójában. Ez titkolózás, amit az ember önmagával szemben is gyakorol. Szorongást és képmutatást von maga után. Beteggé tesz. Jézus előtt nem kell titkolózni. Gyógyító őszinteséggel tárhatjuk fel előtte legsötétebb titkainkat is. Ezért mondta: „Az igazság szabadokká (felszabadultakká) tesz titeket!” Vagy Jézushoz kapcsolódó emberekké leszünk, vagy hamis vallásosságban értelmét veszti az egész. Gyümölcshozó vagy lemetszett venyige. Élet-halál kérdése ez.

Csepel, 2022. augusztus 14.

Társoldalak
Állandó alkalmaink
Aktuális
Közelmúlt eseményei
Archívum
Elérhetőség
Egyéb
 
Képek

Illusztráció
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster