Csepeli Evangélikus Egyházközség
 
1%

1%

 
Menü
Csepeli Evangélikus Egyházközség
Igehirdetések, írások
Igehírdetések
Napi igék
Legutóbbi körlevél
Igék
A csepeli templom története
Raffay Sándor püspök avató beszéde (részlet)
80 éves a csepeli evangélikus templom
Egyebek
 

Igehirdetések, írások

Aki nem tiszteli a Fiút, az nem tiszteli az Atyát sem, aki őt elküldte. Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz annak, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony, bizony, mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten Fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek: akik a jót tették, az életre, akik pedig hitványságot, az ítéletre. Jn 5,24.kk.

Mit tudunk meg Jézusnak ebből a szavából? Először is azt, hogy a halálban az ember nem semmisül meg, hanem valami más formában, de tovább létezik. Egy olyan helyen, ahonnan elő lehet hívni. Jézusnak akkor is van hatalma megszólítani az embert, ha már elhagyta a testi életét.

Azt is megtudjuk, hogy Jézusnak ez a szava ellenállhatatlan hatalom. Míg itt, a földi életben eldöntheti az ember, hogy hallgat-e Jézus szavára, ott és akkor nem lesz választás. Akit előszólít, annak elő kell lépnie.

Jelentősége van annak, hogy földi életünkben hajlandók voltunk-e megnyitni a fülünket, szívünket és hittünk-e. Azért fontos ez, mert életünk útját és tetteinket meghatározza, hogy Jézus által jót cselekszünk, vagy tőle függetlenítve magunkat hitványságot cselekszünk. Életünket, hit által újjászületve “Krisztus testeként” élhetjük. De az Ádámtól örökölt romlott természetünk szerint is élhetjük.

Aki hitt, nem megy ítéletre.

Azt is megtudjuk Jézus szavaiból, hogy lesz ítélet. Az ember felelős a tetteiért emberek és Isten előtt egyaránt. Mindenki igyekszik úgy élni ahogy neki a legjobb. Ebből azonban sok baj származik, mert az önmagáért való élet önmagáért való élet. Hiábavaló élet. Jézus szerint hitből kell élnünk. Higgyünk annak, aki őt elküldte és Szent Szellem által cselekedjünk. Úgy, mit ő, engedelmességben az Atyának. Így részei lehetünk annak, amit a Biblia örökéletnek nevez. Az “örök” itt nem idői, hanem minőségi kategória. Az örök élet nem soká tart, hanem az az Örökkévaló élete, amibe minket is belefoglal. A múlandó élet után úgysincs semmi értelme annak a szónak hogy “soká”. A végtelenben semmivé olvad a véges.

Jézus szava először a szellemi halálból kelt életre. Boldogok, akik részesei ennek az első “feltámadásnak”. A Szentszellem általi újjászületésben miénk lesz az igazi ÉLET. Már itt, s majd örökké. Enélkül a halálban – ítélet alatt – vagyunk már itt, s majd örökké. Senki se gondolja, hogy odaát majd valami más jön. Az lesz, amit magaddal viszel, az leszel, akivé lettél.

Csepel, 2022. november 13.

Társoldalak
Állandó alkalmaink
Aktuális
Közelmúlt eseményei
Archívum
Elérhetőség
Egyéb
 
Képek

Illusztráció
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster